BÀI ELEARNING CẤP TỈNH- MÔN TOÁN- NĂM HỌC 2020-2021

Tên bài giảng: HAI TAM GIAC BẰNG NHAU

  – Môn: TOÁN 7

  – Họ và tên GV: HỒ THỊ SONG – Giới tính: Nữ

  – E-mail: thisonghvt@gmail.com– Số điện thoại: 0913298507

  – Trường: THCS Hoàng Văn Thụ, huyện Đại Lộc

img3