Khoa học – Công nghệ

Học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ tự chế thành công sản phẩm STEM máy xịt khuẩn tự động

Học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ tự chế thành công sản phẩm STEM máy xịt khuẩn tự động

Hưởng ứng hội thi triển lãm sản phẩm dạy học STEM cấp huyện, nhà trường THCS Hoàng Văn Thụ đã tổ chức cuộc thi sáng tạo ra sản phẩm STEM qui mô toàn trường và sau đó lựa chọn [...]