Hoạt động nhà trường

TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Trong thời gian qua, được sự phân công của BGH trường THCS Hoàng Văn Thụ, bộ phận y tế nhà trường đã thực hiện truyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh trước tết, với hình [...]

Trang 1 / 41234