TẬP HUẤN TRANG WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC CHO CÁC TRƯỜNG

Sáng nay, ngày 12 tháng 12 năm 2015. PGD &ĐT Đại lộc tổ chức tập huấn sử dụng trang website cho các trường THCS trên toàn huyện. Tham gia đợt tập huấn gồm các thầy cô là hiệu trưởng, hiệu phó và văn thư. Ngoài ra giáo viên bộ môn cũng được mời đến tham gia. Điều này nói lên được sự quan tâm của ngành và sự nhiệt tình của GVdu-hoc-TA-e32c6